info@rg.com.tm +993 65 692475

Rysgally Gözbaş

Esasy eksport ugurlarymyz: Hytaý, Türkiýe, Eýran, Europeanewropa ýurtlary we GDA.

Toparymyz köp ýyllaryň dowamynda oba hojalyk önümlerini daşary ýurtlara eksport etmek bilen köp ugurlar boýunça hyzmatlar edýär. Toparymyz 10 hünärmenden ybarat. Esasy eksport ugurlarymyz: Hytaý, Türkiýe, Eýran, Europeanewropa ýurtlary we GDA.

  • Eksportyň hili
  • Eksport maslahaty
  • Üpjün edijiler we alyjylar bilen gepleşikler
  • Her sargyt üçin şahsy çemeleşme

Müşderilerimiz we hyzmatdaşlarymyz bilen özara peýdaly we uzak möhletli iş gatnaşyklaryny gurmagy maksat edinýäris.

Hyzmatlarymyz

Hyzmatlarymyz

Hyzmatlaryň tutuş sanawy

Pagta ulýugy

Pagta ulýugy

Pagta künjarasy

Pagta künjarasy

Pagta linti

Pagta linti

Mäş

Mäş

Künji

Künji